پروژه موسسه مهر هشتم

پروژه موسسه نوآوران آموزشی شمس الشموس ©️ مجتمع آموزشی مهرهشتم

آدرس : انتهای بلوار سعادت آباد – کوچه عبقری دوم ، بلوار بهزاد ، کوچه حلاجیان

شرح خدمات

نوسازی بازسازی و نگهداری تلفن و سانترال و خطوط شهری و داخلی کل مجموعه